Ispis
PDF

Suzuki nagradna igra

Pula, 7. lipanj 2019.

Motor Teh. Auto d.o.o.
Stiglicheva 24, 52100 Pula
OIB 22054463483


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) Motor Teh. Auto d.o.o., Stiglicheva 24 iz Pule donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE: "Suzukijem po gradu i zgrabi nagradu u hladu"


Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Suzukijem po gradu i zgrabi nagradu u hladu" je društvo s ograničenom odgovornošću Motor Teh. Auto iz Pule, Stiglicheva 24, OIB 22054463483

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 22.06.2019. do 23.06.2019. i ima samo jedno kolo.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranici SuzukiPula.com

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi posjetitelji koji su pravilno ispunili i predali nagradni kupon te odradili probnu vožnju u nekom od naših vozila u razdoblju od 22.06.2019. do 23.06.2019.
Probne vožnje održavat će se u istoimenom razdoblju ispred MaxCity trgovačkog centra u Puli u sklopu promidžbe na Suzukijevom štandu (na platou između jedina dva vanjska ulaza u trgovački centar).
Na nagradni kupon potrebno je upisati sve tražene podatke te isti ubaciti u kutiju koja će se nalaziti na info pultu tijekom trajanja manifestacije.

Članak 5.
Svaki sudionik može ubaciti u kutiju samo jedan nagradni kupon.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
1.    LED TV Hisense u vrijednosti od 2.599,00 kn
2.    Smartwatch Garmin Forerunner u vrijednosti od 1,499,00 kn
3.    Polica auto  osiguranja u vrijednosti od 1.300,00 kn
4.    Suzuki Vitara za vikend u vrijednosti od 1.000,00 kn
5.    Smartphone Huawei Y5 u vrijednosti od 999,00 kn
6.    Zeatours putovanje u Gardaland za 2 osobe u vrijednosti od 800,00 kn
7.    Suzuki poklon paket u vrijednosti od 700,00 kn
8.    Suzuki poklon paket u vrijednosti od 500,00 kn
9.    Suzuki poklon paket u vrijednosti od 400,00 kn
10.    Suzuki poklon paket u vrijednosti od 203,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.000,00 kn.
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se u sklopu MaxCity trgovačkog centra, u nedjelju, 23.06.2019. u 20:00 sati na Suzukijevom štandu..

Nagrada će biti izvučena između svih pristiglih nagradnih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi.
Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koje imenuje direktor društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja. Svi zainteresirani sudionici mogu
prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.
Ime dobitnika biti će objavljena na internet stranici SuzukiPula.com
u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 10.
Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu priređivača Motor Teh. Auto iz Pule, Stiglicheva 24, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi te isto podižu uz predočenje osobne iskaznice potpisivanjem potvrde o preuzimanju nagrade.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.
Priređivač može nagradnu igru staviti u mirovanje ili ju poništiti u slučaju više sile.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Puli.


U ime Motor Teh. Auto d.o.o.
Ivan Poropat, direktor